SÅNT VI GJORT

Forskningsrapport, författad av forskare Gun Jonsson, om vad Drivkrafts aktiviteter betytt för de deltagande företagen.
Ladda ner rapporten här

 

Workshop & Frukostmöte med Linda Nordfors,
28-29 maj 2013

Syfte: Att öka lönsamheten och/eller försörja sig på sitt skapande/sin verksamhet, samt varumärkesperspektiv.
Målgrupp: kreatörer och entreprenörer.
Resultat: 19 deltagare.
Det bästa att ta med: En ökad insikt om sitt förhållningssätt till försäljning och de dubbla rollerna att vara både säljare och skapare av det som ska säljas.

 

Storytelling med Harleen Kalkat, 28-29 maj 2013

Syfte: Hjälpa företagare att skapa en identitet med Storytelling.
Målgrupp: KKN-företagare.
Resultat: 14 deltagare.
Det bästa att ta med: Att alla har en historia att berätta.

 

PechaKuchaNight Åre, 23 maj 2013

Syfte: Inspirera och informera om KKN-företag och besöksnäring.
Målgrupp: KKN-företagare, företag inom besöksnäring och allmänhet.
Resultat: 50 besökare.
Det bästa att ta med: Mötesplatsformatet.

 hander hemsida

Business Lab, 20 mars & 23 maj 2013

Syfte: Få 3 entreprenörer att definiera och utveckla sitt affärsmannaskap.
Målgrupp: utvalda KKN-företagare som tidigare pitchat på Afternoon Tea.
Resultat: 11 deltagare vid varje tillfälle.
Det bästa att ta med: Att genomföra fler Business Lab med fler KKN-företagare och andra företagare. 


Life Cycle Thinking i Åre, 4 mars 2013

Syfte: Att öka kunskapen om hållbar design, produkt- och affärsutveckling.
Målgrupp: Företag inom KKN främst designers, samt yrkesverksamma inom affärs- och produktutveckling
Resultat: 14 deltagare. Nya kontakter, insikter, metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling.
Det bästa att ta med: Exempel från verkligheten, sambandet mellan natur och design.

 

 

Kunskapsseminarium - Koder i samisk dräkt -
28 februari 2013,
Modern samisk kläddesign, 2 mars 2013, Funäsdalen

I samarbete med Lopme Naestie, de samiska fest- och kulturdagarna i Funäsdalen deltog projektet genom två kunskapsseminarium för att lyfta mångfaldsperspektivet.
Syfte: Lyfta mångfaldsperspektivet och lyfta den samiska designen som del i KKN-näringen.
Målgrupp: KKN-företag mfl
Resultat: 32 + 20 deltagare
Det bästa att ta med: Att öka kännedom och kunskap om samisk design.  

 

Afternoon Tea, 28 februari 2013, Marie Birkl

Detta är en metod som har utarbetats i Halland under flera års arbete med kulturskapare. En inspiratör inleder, sedan får två kulturskapare presentera sina idéer som övriga deltagare ger respons på.
Inspiratör: Marie Birkl
Pitch: Irene Hedin
Syfte: Att skapa en mötesplats där samverkan är ledordet och där kulturskapare delger varandra av sina kunskaper och erfarenheter.
Målgrupp: Kulturskapare
Resultat: 16 deltagare
Det bästa att ta med: Att genomföra uppföljning i form av Business Lab. 

 

Afternoon Tea, 13 februari 2013, Clara Bodén
Detta är en metod som har utarbetats i Halland under flera års arbete med kulturskapare. En inspiratör inleder, sedan får två kulturskapare presentera sina idéer som övriga deltagare ger respons på. Denna gång samarbetade vi med Studieförbundet Vuxenskolan och lade evenemanget i Föllinge. 
Inspiratör: Clara Bodén
Pitch: Sara Swedenmark, Anneli Åman
Syfte: Att skapa en mötesplats där samverkan är ledordet och där kulturskapare delger varandra av sina kunskaper och erfarenheter.
Målgrupp: Kulturskapare
Resultat: 9 deltagare
Det bästa att ta med: Att genomföra flera Afternoon Tea ute i länet.

  

Frukostmöte, 7 februari 2013, Sara Vogel-Rödin
Sara Vogel-Rödin är konstnär, verksamhetsledare och en av Not Quites delägare. Not Quite är en plats och ett nätverk för professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i Fengersfors bruk i Åmåls kommun.
Syfte: Att synliggöra företagare för varandra, att bygga vidare på nätverk samt etablera Designcentrum som en mötesplats.
Målgrupp: KKN företag
Resultat: 20 deltagare
Det bästa att ta med: Kontakter som uppstår mellan de som deltar.

 

Artist´s statement, 5 & 6 februari, 2013,
Sundsvall & Östersund

En workshop för yrkesverksamma konstnärer och hantverkare för att öka deras förmåga att presentera sin affärsidé/konstnärskap. Workshopen leddes av Katji Lindberg, doktorand vid Konstfack och Universitetet i Nordland (Bodö) i ämnet Practical Knowledge. Hon är verksam som kulturskribent samt lärare i skrivande och kunskapsreflektion.
Syfte: Att öka förmågan hos KKN-företag att sälja sin produkt.

Målgrupp: Konstnärer/hantverkare (KKN-företag)

Resultat: 9 + 8 deltagare

Det bästa att ta med: Den ökade kunskapen hos deltagarna i presentation och säljteknik.

 

publik krokom 

Afternoon Tea, 24 januari 2013 Martin Johansson
Detta är en metod som har utarbetats i Halland under flera års arbete med kulturskapare. En inspiratör inleder, sedan får två kulturskapare presentera sina idéer som övriga deltagare ger respons på. Denna gång höll vi till på Skärvångens café och gårdsbutik vid Krokoms turistbyrå.
Inspiratör: Martin Johansson
Pitch: 
Monika Backlund
Syfte: Att skapa en mötesplats där samverkan är ledordet och där kulturskapare delger varandra av sina kunskaper och erfarenheter.
Målgrupp: Kulturskapare
Resultat: 16 deltagare
Det bästa att ta med: Att genomföra flera Afternoon Tea.

 

Afternoon Tea, 23 januari 2013 Elin Olofsson
Detta är en metod som har utarbetats i Halland under flera års arbete med kulturskapare. En inspiratör inleder, sedan får två kulturskapare presentera sina idéer som övriga deltagare ger respons på.
Inspiratör:
Elin Olofsson 
Pitch: Inga Qvarford & Susann Myrenhammar
Syfte: Att skapa en mötesplats där samverkan är ledordet och där kulturskapare delger varandra av sina kunskaper och erfarenheter.
Målgrupp: Kulturskapare
Resultat: 20 deltagare
Det bästa att ta med: Att genomföra flera Afternoon Tea.

 

En Pytt Med; 12 december 2012 (Janne Loffe Carlsson)
Genom upphandlingen av Storsjöyran AB genomförs ett antal aktiviteter. Fyra En Pytt Med har genomförts under hösten 2012. Det är ett litet format med få deltagare för att skapa en miljö för bra diskussion och kontaktskapande.
Syfte: Att skapa nätverk mellan aktörer inom olika branscher, samt skapa ett forum för att diskutera kulturutvecklande samhällsfrågor av olika karaktär.
Målgrupp: Kulturskapare inom olika områden

 

Föreläsning med Helga Steppan, 2 december 2012
Helga Steppan berättar om om processen bakom sitt konstnärskap, där hon arbetat med fotografi tillsammans med installationer med spår av deltagande och performance.
Syfte: Att synliggöra företagare inom konst – deras vardag.
Målgrupp: KKN-företagare
Resultat: 26 deltagare
Det bästa att ta med: Synliggörandet av KKN-företagare inom konst och de kontakter som uppstår mellan dem och med andra företag.


Kvällsfika 29 november 2012
Kvällsfika med konstnären Marie Vedin Laaksonen som berättar om sitt konstnärskap på temat från Linoleum till Gicéé. Mötet genomfördes på Exercishallen Norr i samband med den konstutställning som pågår, K75. En utställning av Drejeriet, Härke konscentrum, och Östersunds kollektiva Grafikverkstad i samarbete med Länskulturen och Drivkraft. http://www.kpunkt75.se
Syfte: Att synliggöra konstnärers vardag.
Målgrupp: Kulturskapare, allmänhet
Resultat: 26 kulturskapare
Det bästa att ta med:
 Synliggörandet av konstnären och de kontakter som uppstår.

 

Kvällsfika 22 november  2012
Kvällsfika med konstnären Kristina Wrang som berättar om sitt konstnärskap på temat Slowart – en rörelse i tiden. Mötet genomfördes på Exercishallen Norr i samband med den konstutställning som pågår, K75. En utställning av Drejeriet, Härke konscentrum, och Östersunds kollektiva Grafikverkstad i samarbete med Länskulturen och Drivkraft. http://www.kpunkt75.se 
Syfte: Att synliggöra konstnärers vardag.
Målgrupp: Kulturskapare, allmänhet
Resultat: 27 kulturskapare
Det bästa att ta med: Synliggörandet av konstnären och de kontakter som uppstår.

Spektakel 16 november 2012
Enligt upphandling genomför Storsjöyran AB Spektakel tre gånger under projektets period. Årets Spektakel var utformad som Höstsalong och syftade till att synliggöra kulturskapare och deras produkter/tjänster. Det fanns utställare, seminarier, intervjuer samt uppgifter som kulturskaparna skulle lösa tillsammans. 
Syfte: Att synliggöra kulturskapare/KKN-företagare.
Målgrupp: Kulturskapare,KKN-företagare, allmänhet, media. 
Resultat: ca 600 deltagare.
Det bästa att ta med: Synliggörandet av kulturskapare och mediagenomslaget.

 

Kvällsfika 15 november 2012
Kvällsfika med konstnären Anders Sunesson som berättar om sitt konstnärskap. Mötet genomfördes på Exercishallen Norr i samband med den konstutställning som pågår, K75.
Syfte: Att synliggöra konstnärers vardag.
Målgrupp: Kulturskapare/KKN företagare
Resultat: 24 kulturskapare
Det bästa att ta med: Synliggörandet av konstnären och de kontakter som uppstår.

 

Konst och kulturkväll, 14 november 2012
I syfte att stärka Exercishallen Norr som ett kultur/aktivitetshus arrangerades en konst- och kulturkväll inom ramen för den konstutställning som pågick.
Syfte: skapa arenor, mötesplatser
Målgrupp: alla
Resultat: 53 deltagare
Det bästa att ta med: samarbetet med kulturorganisationer samt det faktum att Exercishallen Norr börjar bli en riktig mötesplats, att besökare hittar dit.

8. kulturkväll med konsert och konstvisning 2

Lunchmöte 14 november 2012
Lunchmöte med Marie Wiktorsson som berättar som sajten jabbo.se, en sida för att köpa och sälja handgjorda saker på nätet. Mötet genomfördes på Exercishallen Norr i samband med den konstutställning som pågår, K75.
Syfte: Att sprida information om denna möjlighet som kan gynna flera hantverkare.
Målgrupp: Kulturskapare/KKN företag
Resultat: 20 kulturskapare deltog.
Det bästa att ta med: Informationsspridningen och nätverken som uppstår.

 

Föresläsning med Rosa Taikon, 11 november 2012

Möte med konstnären Rosa Taikon. En av Sveriges främsta silversmeder som med stor skicklighet har utvecklat och nyskapat det romska silverhantverket i snart 50 år. Mötet genomfördes på Exercishallen Norr i samband med den konstutställning som pågår, K75

Syfte: Att synliggöra en konstnärs vardag och att lyfta fram en minoritet ur ett mångfaldsperspektiv.

Målgrupp: Kulturskapare, allmänhet, KKN företag

Resultat: 130 personer, hantverkare och intresserade
Det bästa att ta med: Synliggörandet av konstnären och de kontakter som uppstår.

 

Afternoon Tea 6 november 2012
Detta är en metod som har utarbetats i Halland under flera års arbete med kulturskapare. En inspiratör inleder (Katarina Norström , Sollefteå), sedan får två kulturskapare presentera sina idéer som övriga deltagare ger respons på.
Syfte: Att skapa en mötesplats där samverkan är ledordet och där kulturskapare delger varandra av sina kunskaper och erfarenheter.
Målgrupp: Kulturskapare
Resultat: Två kulturskapare presenterade sina idéer och 10 kulturskapare fanns med i rummet och delgav sina kunskaper.
Det bästa att ta med: Att genomföra flera Afternoon Tea.

 

En Pytt Med; 18 oktober (Anna Storåker), 2 november (Tomas Andersson Wij), 6 november (Dan Jönsson) 2012
Genom upphandlingen av Storsjöyran AB genomförs ett antal aktiviteter. Tre En Pytt Med har genomförts under hösten 2012. Det är ett litet format med få deltagare för att skapa en miljö för bra diskussion och kontaktskapande.
Syfte: Att skapa nätverk mellan aktörer inom olika branscher, samt skapa ett forum för att diskutera kulturutvecklande samhällsfrågor av olika karaktär.
Målgrupp: Kulturskapare inom olika områden
Resultat: 20 x 3 deltagare
Det bästa att ta med: De nätverk som uppstår mellan personer som inte har haft kontakt tidigare.

 

Om slöjden och företagande; 10, 11, 12 oktober 2012
I samarbete med Hemslöjdskonsulenterna genomfördes en turné med Jögge Sundqvist (Surolle), slöjdare från Västerbotten. Han inspirerade och berättade om sitt slöjdande och företagande. Han gjorde nedslag i Gåxsjö, Strömsunds kommun, Hedeviken och Sveg, Härjedalens kommun samt i Östersunds kommun.
Syfte: Att inspirera slöjdare samt att skapa mötesplatser och nätverk.
Målgrupp: Slöjdare i länet
Resultat: 80 deltagare totalt.
Det bästa att ta med: Att intresset är stort för slöjdandet och de nätverk som uppstår.

 

Kulturtinget 4-5 oktober 2012
En mötesplats för kulturtjänstemän, kulturskapare, politiker i Jämtland och Västernorrlands län. Projektledaren deltog i en paneldiskussion tillsammans med företrädare från liknande projekt i Västernorrlands län.
Syfte: Synliggöra vad projektet gör samt skapa diskussion runt ämnet.
Målgrupp: Politiker, tjänstemän, kulturskapare.
Resultat: 100 deltagare
Det bästa att ta med: Kontakter med Västernorrlands län.

 

Kulturarvsfestival i Hunge, 29 september 2012
En kulturarvsfestival i samarbete med Bodsjöbygden. Flera organisationer och kulturarvsföreträdare deltog på festivalen.
Syfte: att bidra med nya perspektiv på utveckling genom kulturarvet som bas.
Målgrupp: företagare, organisationer, byalag, allmänhet
Resultat: ett 30-tal utställare. ca 200 besökare.
Film från kulturarvsfestivalen

 

Frukostmöte, 17 september 2012
Skådespelerskan Harleen Kalkat berättar om sin vardag som frilansare i Jämtland.
Syfte: Att synliggöra företagare för varandra, att bygga vidare på nätverk samt etablera Designcentrum som en mötesplats:
Målgrupp: KKN företag
Resultat: 12 deltagare.
Det bästa att ta med: Kontakter som uppstår mellan de som deltar.

 

Öppen Scen - Slaktad i norrsken, oktober 2012
Syfte: En kulturföretagare(designer) fick möjlighet att arbeta fram en idé om en bok som visar samiska designers och konstnärer. Hon fick möjlighet att visa denna bokidé visuellt i Designcentrumslokaler 29/9 - 26/10.  
Målgrupp: Samiska konstnärer/designers, allmänhet, möjliga finansiärer.
Resultat: Många kom in på Designcentrum och tittade på bilderna.
Det bästa att ta med: Det möjliggjorde en kontakt med ett förlag som är intresserad av att ge ut boken. 
Datum: Anställning under tre veckor under perioden juni-augusti.

Vanessa

Öppen scen -
Smycka dig - en slöjdworkshop, 26 och 27 juli 2012
Syfte: Två kulturföretagare (hantverkare) fick möjligheten att testa en idé om att skapa en slöjdworkshop för en vuxen målgrupp. Detta skedde i Designcentrums lokaler under Storsjöyran. Ytterligare ett syfte var att fortsätta med aktiviteter i den lokalen för att skapa en kreativ mötesplats. Under Storsjöyran är många människor i rörelse och går förbi lokalen.
Målgrupp: Alla. 
Resultat: 40 personer.  
Det bästa att ta med: Att utveckla konceptet så det blir säljbart.

Öppen scen – 
c/o Östersund, 26, 27, 28 juli 2012.
Syfte: Fyra kulturföretagare(konstnärer, musikproducent, grafiker) fick designa en monter (tält som såg ut som ett vardagsrum) under Storsjöyran,  inom ramen för Öppen scen. De fick även "fylla" montern med innehåll så som föreläsningar, samtal, musik, workshops  etc.  I syfte att synliggöra Östersund och regionen som ett starkt fäste för kulturellt företagande. 
Målgrupp: Företag inom KKN, allmänhet, media, politiker. 
Resultat: Ca 600 personer som kom och gick. 
Det bästa att ta med: Hålla debatten vid liv, fortsätta skapa den här typen av mötesplatser.

 

Workshop – Design for environment (DFE), 8 juni 2012
Syfte: Att öka kunskapen om hållbar produktutveckling. 
Målgrupp: Företag inom KKN främst designers.
Resultat: 17 personer. Kontaktnät och nya insikter.
Det bästa att ta med: Intresset avatt fortsätta arbeta med frågan om hållbar utveckling. 

 

Workplays – presentation av en idé, 7 juni 2012
Syfte: Två företagare fick möjligheten att testa en idé om att skapa en attraktiv arbetsplats/kontor gemensamt utifrån ett koncept som kallas ”workplays”. Detta skulle i sin tur gynna fler företagare.

Målgrupp: Företag inom KKN och inom IT-branschen.

Resultat: 13 personer. Några vill fortsätta att jobba vidare med idén.

Det bästa att ta med: Att det blev branschövergripande möten. 

 

Frukostmöte i Östersund, med Kajsa Tuva Henriksson, 4 juni 2012
Syfte: Att synliggöra KKN och erbjuda företagsutvecklande föredrag. 

Målgrupp: Företag inom KKN.

Resultat: 25 deltagare. Nya perspektiv och nya kontakter.

Det bästa att ta med: Föreläsarens engagemang, och det nätverk som uppstod i samtalen efteråt.

 

Kulturdebatt & filmvisning, 30 maj 2012
Syfte: Fyra kulturarbetare genomförde detta inom ramen för Öppen scen i syfte att samla kreatörer inom näringen och att profilera sig själva och regionen som ett starkt fäste för kulturellt företagande. .Att synliggöra KKN och visa några av dessa företag genom filmen. Skapa debatt om kulturen som viktig motor i samhällsutvecklingen.

Målgrupp: Företag inom KKN, allmänhet, media, politiker.

Resultat: Ca 250 personer. Stort mediaintresse.

Det bästa att ta med: Hålla debatten vid liv, fortsätta skapa den här typen av mötesplatser. 

paneldebatt 30 maj 2012

Film som kreativ näring, 23 maj  och 30 maj 2012
I samarbete med Filmpool Jämtland
Syfte: Att inbjuda filmarbetare till en workshop om filmens roll i det kreativa företagandet

Målgrupp: Alla företagare som berörs av filminspelningar

Resultat: 13 deltagare.

Det bästa att ta med: Nätverk inom filmbranschen och vidareutveckling av mötesplatsen Designcentrum.

 

Workshop – nyfiken på att starta företag?  10 maj 2012
I samarbete med Almis satsning på kvinnligt företagande.

Syfte: Att erbjuda personer inom KKN att gå denna kurs för att inspireras till att starta eget företag.  

Målgrupp: Kulturarbetare utan företag.

Resultat: 12 deltagare varav en man. Positiva deltagare som kommer att följas upp.

Det bästa att ta med: Samarbetet med Almi och uppföljning.

 

KulTur – öppna ateljéer och verkstäder, 5-6 maj 2012
Syfte: Att synliggöra KKN genom att erbjuda gemensam marknadsföring och gemensam satsning på öppet hus. 

Målgrupp: Främst konstnärer och hantverkare.

Resultat: 74 deltagare från sju av länets åtta kommuner. Bra mediaintresse.

Det bästa att ta med: Ökad försäljning av produkter hos företagen. 

 

Nyfiken På! – Företagsmöten (inom ramen för upphandlingen av Storsjöyran AB), 26 april 2012
Syfte: Att ett kreativt företag är värd och inbjuder till ett studiebesök där andra företag får ta del av företagets verksamhet. I det här fallet var det Urban Art som bjöd in.

Målgrupp: KKN företag.

Resultat: 20 deltagare (max antal)

Det bästa att ta med: Det nätverkande som uppstod i och med studiebesöket. 

 

Frukostmöte i Östersund, med Linda Nordfors – Lev din dröm! 25 april 2012
Syfte: Att synliggöra KKN och erbjuda företagsutvecklande föredrag. 

Målgrupp: Företag inom KKN.

Resultat: 40 deltagare. Nya perspektiv och nya kontakter.

Det bästa att ta med: Föreläsarens engagemang, och det nätverk som uppstod i samtalen efteråt.

 

Inspirationsträff i Krokoms kommun, med Linda Nordfors – Lev din dröm! 24 april 2012
Syfte: Att synliggöra KKN och erbjuda företagsutvecklande workshop. 

Målgrupp: Företag inom Krokoms kommun.

Resultat: 21 deltagare. Nya perspektiv och nya kontakter.

Det bästa att ta med: Föreläsarens engagemang, och det nätverk som uppstod i samtalen efteråt.

 

Konsten och kreativa näringar, 16-17 mars 2012
Syfte: Att initiera ett länsövergripande nätverk mellan etablerade konstnärer samt diskutera deras behov för fortsatta workshops.

Målgrupp: Etablerade konstnärer i Jämtlands och Västernorrlands län.  

Resultat: 29 deltagare. Nya kontakter etablerades, mötet gav inspiration, och förslag till fortsatta träffar.  

Det bästa att ta med: Kontakterna mellan konstnärer i de båda länen. 

 

Mittnordisk kulturkonferens – Forma framtiden, form, design och hemslöjd. 10 mars 2012
Syfte: En av projektets mentorer höll en workshop i biomimicry – design och innovation. Öka medvetenheten om hållbarhet och design.

Målgrupp: Deltagare vid konferensen; både företag och offentligt anställda.

Resultat: 22 deltagare. Nya perspektiv och nya kontakter.

Det bästa att ta med: Uppmärksamheten som workshopen fick bland konferensens deltagare. 

 

Workshop med Maria Österåker – tänk större, tänk annorlunda, tänk business! 23 februari 2012
Syfte: Att erbjuda en företagsutvecklande workshop till kreativa företagare.

Målgrupp: Företag inom KKN.

Resultat: 12 deltagare. (max antal 15). Dialog med andra, nätverkande och att våga tänka nytt.

Det bästa att ta med: Nya nätverk uppstår – kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företagen. 

 

Företagarträff med Maria Österåker – Våga växa – marknadsföring på nytt sätt, 23 februari 2012
Syfte: Att synliggöra KKN och skapa möten mellan KKN och ”traditionella” företagare.

Målgrupp: Företag inom Krokoms kommun.

Resultat: 30 deltagare. Nya perspektiv och ökad insikt om vad KKN är.

Det bästa att ta med: Nya mötesplatser uppstår.

 

Workshop om KKN med Tobias Nilsén. 1 dec 2011
I anslutning till Kreatörs-karavanen som genomfördes i Östersund arrangerades en workshop i BolinGallery.

Syfte: höja kunskapen inom KKN-området och att utbyta erfarenheter med andra regioner.

Målgrupp: Tjänstemän och politiker. 19 deltagare.

Det bästa att ta med: Mycket bra diskussioner om vad KKN egentligen är. Gav en gemensam utgångspunkt. 

 

Ulrika inspirerar! En workshop riktad till restaurangägare och köksmästare. 28 nov 2011
Syfte: få dem att använda lokala råvaror i matlagningen. Samarbete med Matlandet Huvudstad 2011.

Målgrupp: Företag inom Måltid. 24 deltagare.

Det bästa att ta med: Samarbetet med andra aktörer som har samma målgrupper för att minimera risken för dubbelarbete eller att vi ”tröttar” ut våra företagare. 

 

Spektakeldagarna arrangeras av Storsjöyran AB. 25-26 nov 2011
Seminarier och workshops i två dagar. ca 600 unika besökare och totalt ca 1200 deltagare. Spektakeldagarna filmades för två syften: dels en form av rapportering, dels filmades tre föreläsningar som underlag till fortsatt diskussion och debatt om kulturens värde i samhällsutvecklingen. Dessa ska framförallt erbjudas till kommuner för diskussion bland politiker.

Resultat: Synliggörande av branschen. Nätverkande mellan företag som deltog. Kunskapshöjande insatser.

Det bästa att ta med: Ett välbesökt arrangemang som fick mycket uppmärksamhet i media och bland olika yrkesgrupper. En mötesplats som går att vidareutveckla eftersom företagen uttrycker ett behov av den här typen av arrangemang..

Kreativ Outlet:
Under Spektakeldagarna arrangeras en Kreativ Outlet där företag fick möjlighet att exponera sina produkter samt sälja dessa. 

 

Teater Verbal
Fyra kulturarbetare (manus, regi, producent, skådespelare) fick timlön för att utveckla en idé gemensamt. Dessa tillsammans med en mentor fick arbeta fram en monolog/föreställning som sedan visades i Exercishallen Norr under tre kvällar. Det var 140 besökare i publiken vilket är positivt med tanke på att detta var manusförfattarens första pjäs. Syftet med detta var att stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka i Jämtland. 

 

PechaKucha Night #5
anordnades på Exercishallen av Svensk Form Jämtland i samarbete med Mathuvudstaden Östersund. Temat var mat, och talade gjorde bland annat ostmakaren Gert Andersson, matfotograf Katja Kristofferson, chokladproducent Tina Miinin samt musikern och ölbryggaren Gustav Hylén. I pausen minglades det i utställningen Prins Eugens kök, och bjöds på fint fika av lokala produkter. Evenemanget drog cirka 110 besökare och fick ett mycket positivt gensvar från både publik och press. Här kunde man stifta bekantskap med enskilda föredrag, utveckla visioner om hållbar livsmedelsproduktion, konsten att sälja in lokal mat, ost, choklad, souvenirer, lokal ölbränning och konsten att använda kulturarvet för att stärka varumärken.

I anslutning till den utställning som visas i Exercishallen under sommaren "Äta, arbeta, vila (finansieras utanför projektet), gjordes den 27 maj i samarbete med matlandet huvudstaden, ett seminarium med visning och provsmakning av lokala produkter och företagarpresentationer. Företag som deltog var Clarion, Törners, restaurang Soolo, restaurang Hov Food in action och Rutilus. Särskilt inbjudna var kåsören Charlotte Birnbaum samt skribenten Power Ekroth. 

 

Följeforskning av projekt

Delrapport 4
Följeforskare Jane Magnusson

”Drivkraft – för kreativa och kulturella näringar i mellersta Norrland”. Delrapport 1 - Genomlysning. 

Hannele Lanner Johansson, SERUS Ek. För.
Ladda ner som pdf


Ny forskning om kreativa o kulturella näringar i Jämtland finns att ladda ner här
http://www.regionjamtland.se/om-regionfoerbundet/publikationer

FILM

Copyright © 2011 DRIVKRAFT

Utvecklad av: Webbkonsulterna